PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring JVDH concept & creatie

Eerste versie V01 opgesteld op 24 mei 2018.

Versie: V01-24 mei 2018

Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons en wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.  In deze verklaring lees je welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en waarvoor we die gegevens gebruiken. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten en communicatie van JVDH concept & creatie. JVDH concept & creatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.jvdh-conceptcreatie.com  johanvandenheuvel@ziggo.nl,

Loopschansstraat 16, 4817 KV Breda, Telefoon: 06-13154817

Johan van den Heuvel is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van JVDH concept & creatie. Hij is te bereiken via johanvandenheuvel@ziggo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
JVDH concept & creatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Toelichting/verzoek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via johanvandenheuvel@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JVDH concept & creatie verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
JVDH concept & creatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JVDH concept & creatie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JVDH concept & creatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
JVDH concept & creatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zo maakt JVDH concept & creatie gebruik van de volgende partijen;

Wix.com-platform;
De JVDH concept & creatie website wordt gehost op het Wix.com-platform. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wix.com voorziet ons van het online platform dat ons toelaat je te informeren over onze bedrijfsactiviteiten. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen door Wix.com’s gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-toepassingen. Zij slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall.
De website opmaak is beveiligd met een login en wachtwoord en kan enkel door de webdesigner van JVDH concept & creatie ingekeken en bewerkt worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JVDH concept & creatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JVDH concept & creatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar johanvandenheuvel@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

JVDH concept & creatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JVDH concept & creatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met johanvandenheuvel@ziggo.nl.

 

SHOWN CONCEPTS AND DESIGNS, UNLESS OTHERWISE STATED, ARE PROPERTY OF STRATMORE®

All trademarked and copyright liscences are property of their respective owners

 

PRIVACYVERKLARING

Breda - The Netherlands - tel.: 0031 (6) 13154817